غربتی

سوالات

در صورتی که در مورد نحوه ساخت و ساز یا مشاوره و یا هر چیزی غیر خصوصی سوالی داشتید email و یا شماره تماس خود را بگذارید تا با شما تماس بگیرم.

اگر دانشجو هستید و برای پروژه یا کارآموزی احتیاج به عکس یا مطلب علمی دارید و یا مایل هستید برای کارآموزی اقدام کنید، باز هم به روش بالا عمل کنید.